Styrning av markanvändning och miljö

Document type: Researchreport Non-BTH
Full text:
Author(s): Lars Emmelin, Peggy Lerman
Title: Styrning av markanvändning och miljö
Series: Ansvarskommitténs skriftserie
Year: 2006
ISSN: 1653-5502
Publisher: Ansvarskommittén
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: lars.emmelin@bth.se, peggy@lagtolken.se
Language: Swedish
Subject: Spatial Planning\Environmental Assessment
Keywords: Markanvändning, miljö
Edit