Aktiv på egna eller andras villkor – hur blir man delaktig?

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Annelie Ekelin, Sara Eriksén
Title: Aktiv på egna eller andras villkor – hur blir man delaktig?
Translated title: Becoming active on one's own terms- the making of active citizenship
Book: Förvaltning och medborgarskap i förändring
Year: 2010
Pagination: 47-65
Editor: Katarina Lindblad-Gidlund, Annelie Ekelin, Sara Eriksén, Agneta Ranerup
ISBN: 9789144055626
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Computing (Sektionen för datavetenskap och kommunikation)
School of Computing S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/com
Authors e-mail: annelie.ekelin@bth.se, sara.eriksen@bth.se
Language: Swedish
Abstract: The aim of this book is to contribute to the development of a dialogue between ongoing research and established practice in the area of e-administration. Just as established practice consists of many different established pratices within the public sector , researchers who are interested and involved in the area of e-administration also represents a number of different perspectives and academic disciplines. This chapter is about development of e-participation as a part of e-government. The chapter discusses how active citizenship is co-constructed and shaped. Questions about how active citizenship is matched by "active politicianship" and active civil servant-ship are raised besides questions about what it means to become an active citize. Is it for example possible to become active by being deliberatively inactive in certain administrative processes? The discussion is based on combined development work and research in several projects within public sector.
Summary in Swedish: ”Om vi ska modernisera offentliga sektorn måste vi vända på perspektivet, riva stuprännor, placera individen i centrum och arbeta utifrån en uttalad kundfokusering.” Känns refrängen igen? Under senare år har den blivit tongivande i debatten om hur offentliga sektorn ska öka sin effektivisering och leva upp till medborgarnas allt högre krav. Att tänka medborgarcentrerat går väl an, men hur är det egentligen möjligt att tänka omvänt, att i grunden förstå att både teknik, medborgarskap och yrkesidentitet är något töjbart och föränderligt? Hur lär vi oss att se dessa fysiska ting och till synes stabila begrepp som en ständigt pågående aktivitet som formuleras i nuet, som kontinuerligt förändras och omskapas utifrån ett plats- och situationsberoende samspel? I detta kapitel diskuteras hur medborgarskap, yrkesroller och delaktighet jämte stödjande teknik på en och samma gång kan tolkas som beständiga och anpassningsbara enheter.Det ges också exempel på hur samspelet mellan stabilitet och elasticitet ömsom öppnar och stänger för deltagande utifrån konkreta exempel hämtade från några utvecklingsprojekt som bedrivits inom offentlig sektor.
Subject: Human Work Science\Work Practice
Computer Science\Effects on Society
Business Administration\Information
Keywords: E-government, citizenship, informatics
Note: http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=33411-01&csid=66&mp=4918
Edit