Differentialekvationer och matematisk modellering

Document type: Monographs
Author(s): Nail H. Ibragimov
Title: Differentialekvationer och matematisk modellering
Translated title: A practical course in differential equations and mathematical modeling
Year: 2009
Pagination: 448 sidor
ISBN: 978-91-47-09408-0
Publisher: Liber
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Mathematics & Natural Sciences (Sektionen för ingenjörsvetenskap - Avd.för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ing/
Authors e-mail: nib@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Differentialekvationer och matematisk modellering" är avsedd för högskolestuderande på nybörjarnivå, exempelvis inom ingenjörs- och naturvetarprogram. Den kombinerar klassiska lösningsmetoder med moderna metoder från gruppanalys. Texten är generös med exempel och övningsuppgifter, vissa med fullständiga lösningar. Många vanliga läroböcker är begränsade till ett antal speciella differentialekvationer som man råkar kunna lösa med enkla recept. De flesta matematiska modeller inom naturvetenskap och teknik leder dock till ickelinjära differentialekvationer som man inte kan lösa med traditionella metoder. Med de redskap som ges i denna bok ligger många intressanta tillämpningar inom räckhåll.
Subject: Mathematics\Analysis
Mathematics\General
Keywords: Differentialekvationer, matematisk modellering, ickelinjära differentialekvationer, symmetrier, gruppanalys
Note: Boken är publiserad i 4 språk: engelska, svenska, ryska och kinesiska
Edit