Pedagogik, undervisning och lärande

Document type: Monographs
Popular science: Yes
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Thomas Hansson
Title: Pedagogik, undervisning och lärande
Translated title: Pedagogy, formal education and learning
Year: 2012
Pagination: 1-168
ISBN: ISBN: 978-87-403-0215-8
Publisher: Bookboon. Ventus Publishing ApS.
City: Copenhagen
URI/DOI: http://bookboon.com/se/studentlitteratur/hrm/pedagogik-undervisning-och-larande
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: tha@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Den här är en bok som handlar om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens livslånga lärargärning. Varje kapitel bidrar till ett provokativt utforskande av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare såväl som för andra människor. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: På vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?
Subject: Education\General
Psychology\General
Sociology\General
Note: http://bookboon.com/se/studentlitteratur/hrm/pedagogik-undervisning-och-larande
Edit