Research Reports published at Blekinge Institute of Technology

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Research Reports 2008

 

Proceedings of the 1st Swedish Workshop on Multi-core Computing
Editor: Håkan Grahn

Research Report 2008:07

Martin Larsson; Sven Johansson; Lars Håkansson; Ingvar Claesson
Performance Evaluation of a Module Configured Active Silencer for Robust Active Noise Control of Low Frequency Noise in Ducts

Research Report 2008:06

Muhammad Gufran Khan; Jörgen Nordberg
Recursive Transmitted Reference Receivers for Impulse Radio UWB Systems

Research Report 2008:05

Muhammad Gufran Khan; Jörgen Nordberg
Performance Evaluation of RAKE Receiver for Low Data Rate UWB Systems Using Multipath Channels for Industrial Environments

Research Report 2008:04

18th ITC Specialist Seminar on Quality of Experience
Proceedings
Editors: Markus Fiedler, François Blouin, Patrik Arlos

Research Report 2008:03

Hans Wiklund; Jon Hillgren
Strategisk miljöbedömning för hållbar regional tillväxt - om behovet av förbättrad uppföljning och utvärdering

Research Report 2008:02

Anna Björklund
Livscykelanalys av åtgärder för minskad energianvändning i Finspång - rapport från ett projekt om metoder för strategisk miljöbedömning i energiplanering

Research Report 2008:01

 

 

 

Edit