Low Cost Methodology for Preliminary Road Maintenance Decision Support

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Lydia Mazzi Kayondo-Ndandiko, Gerhard Bax, Sandy Stevens Tickodri Togboa
Title: Low Cost Methodology for Preliminary Road Maintenance Decision Support
Translated title: LÅG KOSTNAD METOD för preliminär vägunderhåll BESLUTSSTÖD
Conference name: 1st Conference on Advances in Geomatics Resaerch
Year: 2011
City: Kampala
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: lydia.mazzi..kayondo@bth.se, Lndandiko@yahoo.co.uk
Language: English
Abstract: This paper presents a low cost GIT based data collection technology that is similar and an input to the ROad Maintenance Data Acquisition System (ROMDAS). It is composed of a vehicle, two digital video cameras, 2 GPS receivers and a notebook computer. Two different camcorders used for comparison purposes (one real color and the other a modified consumer camera to register infrared) are mounted at the front of the vehicle using a homemade gyro mounting. The GPS receivers are placed at the dash board of the vehicle. The notebook computer and GPS receivers are configured to record the position of the vehicle as it moves. The GPS log files maintain recordings of the latitude, longitude, time, speed and altitude of the vehicle position, as the researcher annotates a map document in the ArcGIS 9.3 software with location referencing details and various road attributes. This data collection technology is aimed at exposing the potential of Geographic Information Technologies (GITs) in performing inventory of the road condition. The captured data may be useful for a variety of applications relevant to road inventory and maintenance. It is basically recommended for preliminary road maintenance diagnosis for which in depth road analysis may proceed for the affected road sections. With this technology, it is possible to map road marks and other architecture along the road and provide a map immediately by the end of the survey. In conclusion, data mining of the spatial video databases to facilitate routine and periodic maintenance decisions and the possibility to modify consumer cameras for research purposes is recommended.
Summary in Swedish: Denna uppsats presenterar en låg kostnad GIT datainsamling teknik som är liknande och ett bidrag till vägunderhåll Data Acquisition System (ROMDAS). Den består av ett fordon, två digitala videokameror, 2 GPS-mottagare och en bärbar dator. Två olika videokameror som används för jämförelser (en riktig färg och den andra en modifierad konsument kamera för att registrera infraröd) är monterade på framsidan av fordonet med hjälp av en hemmagjord gyro montering. GPS-mottagare placeras på instrumentbrädan i fordonet. Den bärbara datorn och GPS-mottagare är konfigurerade för att registrera fordonets position när den rör sig. GPS-loggfiler behålla inspelningar av latitud, longitud, tid, hastighet och höjd av fordonets position som forskaren annotates en karta dokument i ArcGIS 9.3 mjukvaran med detaljer läge källhänvisningar och olika attribut väg. Denna uppgiftsinsamling teknik syftar till att utsätta potential geografisk informationsteknik (Gits) att utföra inventering av de vägförhållanden. Den tagna uppgifter kan vara användbara för en mängd olika tillämpningar som är relevanta för väg-inventering och underhåll. Det är i grunden rekommenderas för preliminär vägunderhåll diagnos som på djupet vägen analys kan fortsätta för de drabbade vägavsnitt. Med denna teknik är det möjligt att kartlägga vägarna märken och annan arkitektur längs vägen och tillhandahålla en karta direkt i slutet av undersökningen. Sammanfattningsvis, för data mining av rumsliga videon databaser underlätta rutin och periodiskt underhåll beslut och möjlighet att ändra konsumenternas kameror för forskningsändamål rekommenderas.
Subject: Sustainability\General
Technoscience Studies\General
Spatial Planning\General
Keywords: Geographical Information Technologies (GIT), Low Cost, Road maintenance, Video-log, ROMDAS
Note: Presented at the 1st Conference on Advances in Geomatics research 3-4th August 2011.
Edit