"Funkade bra!" - studenters upplevelser av studentstyrt litteraturseminarium

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Ingrid Persson
Title: "Funkade bra!" - studenters upplevelser av studentstyrt litteraturseminarium
Conference name: Lärarlärdom Högskolepedagogisk konferens
Year: 2010
Pagination: 11 - 19
ISBN: 978-91-7295-974-3
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Faculty of Engineering - Department of Spatial Planning (Fakulteten för teknikvetenskaper - Institutionen för fysisk planering)
Institutionen för fysisk planering S-37179 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Authors e-mail: ingrid.persson@bth.se
Language: English
Abstract: Artikeln behandlar ett studentstyrt litteraturseminarium i en obligatorisk planeringskurs på mastersprogrammet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Under kursens litteraturseminarium diskuterar studenter och lärare landskapet utifrån olika teoretiska och rumsliga aspekter. Genom att läraren använder artiklar som kan bryta delvis olika synsätt mot varandra är avsikten att ge studenterna möjlighet att öva upp sin förmåga till teoretiskt tänkande och att kritiskt granska framställningar av rummet. Studenterna utser i förväg ordförande och sekreterare för varje diskussionsgrupp och förbereder genom att skriva egna diskussionsfrågor. Läraren intar i diskussionen positionen som en i gruppen och begär liksom studenterna ordet av studenten som är ordförande. Avsikten är att ge förutsättningar för ett demokratiskt samtal och att ge möjligheter till ett balanserat talutrymme för såväl kvinnliga som manliga studenter.
Subject: Spatial Planning\General
Keywords: litteraturseminarium, studentstyrt, demokratiskt samtal, genusperspektiv
Edit