Låt oss slippa grindsamhällen! Om social tillit i ett hållbart samhälle

Document type: Bookchapters
Author(s): Eva Öresjö
Title: Låt oss slippa grindsamhällen! Om social tillit i ett hållbart samhälle
Book: Stadsdelens vardagsrum - ytterstadens offentliga platser och liv
Year: 2000
Editor: Louise Nyström
ISBN: 91-7147-600-8
Publisher: Stadsmiljörådet
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: eva.oresjo@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: demokrati, grindsamhälle, lokalsamhälle, offentligt liv,planering
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Spatial Planning\Housing
Spatial Planning\Local Planning
Note: Stadsmiljörådet Boverkets Publikationsservice Box 534, 371 23 Karlskrona
Edit