Att synas utan att verka – miljömålen som symbolpolitik?

Document type: Bookchapters
Author(s): Lars Emmelin
Title: Att synas utan att verka – miljömålen som symbolpolitik?
Book: Konflikter, samarbete, resultat. Perspektiv på svensk miljöpolitik. Festskrift till Valfrid Paulsson
Year: 2005
Editor: Lars J Lundgren, Johan Edman
Publisher: Kassandra
City: Brottby
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: lars.emmelin
Language: Swedish
Subject: Spatial Planning\Environmental Management
Keywords: miljömål, symbolpolitik, målstyrning
Edit