Mellan teknik och människor: kunskap och lärande i den kommunala vardagen

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Pirjo Elovaara, Christina Mörtberg
Title: Mellan teknik och människor: kunskap och lärande i den kommunala vardagen
Book: Samhälle, teknik och lärande
Year: 2009
Pagination: 86-103
Editor: Thomas Karlsohn
ISBN: 978 91 7331 248 6
Publisher: Carlssons
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: pirjo.elovaara@bth.se, chrismmo@ifi.uio.no
Language: Swedish
Summary in Swedish: Detta kapitel har sin utgångspunkt i forskningsprojektet From government till e-Government: gender, skills, learning and technology (2005-2007) . Det övergripande syftet med projektet var att studera hur vardagens kommunala arbetspraktiker skulle kunna relateras till de politiska förändringsprocesser som genomsyrar svensk offentlig förvaltning. Det som speciellt intresserade oss var hur den starka fokuseringen på informationsteknologi som artikuleras i svenska policydokument omsätts i praktiker i svenska kommuner, där majoriteten av anställda är kvinnor. Vi frågade initialt: hur mycket handlings- och förhandlingsutrymme finns det i den kommunala vardagen när nationella IT-mål översätts till lokala praktiker? Innebär övergången till elektronisk förvaltning nya kunskapskrav? Erbjuds det möjligheter till lärande och utveckling av nya kompetenser? Hur förhåller sig de nya teknikintensiva arbetssätten till redan befintliga erfarenheter och kunskaper? Vårt mål var också att särskilt studera om offentliga berättelser om kvinnornas frånvaro från IT-relaterade arbeten återskapades i lokala praktiker eller om vi skulle kunna höra andra, som bland annat berättas av genusforskare.
Subject: Feminist Technoscience Studies\General
Technoscience Studies\Feminist Technoscience
Keywords: ICT, learning, feminist technoscience, work practices
Edit