Ett buller i Blekinge – protesterna mot utskrivningarna av båtsmän till Stora nordiska kriget.

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Author(s): Karl Bergman
Title: Ett buller i Blekinge – protesterna mot utskrivningarna av båtsmän till Stora nordiska kriget.
Translated title: Conflicts, communication and political culture, the enrolling in Blekinge 1710.
Journal: Ale Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge.
Year: 2005
Volume: 3
Pagination: 4-16
ISSN: 0345-0708
Publisher: De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Landsarkivet i Lund
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Artikeln undersöker utskrivningen av båtsmän i Blekinge 1710. En utskriving som formades till ett så kallat buller, en relativt stark protestaktion mot centralmakten. Undersökningen fokuserar på politisk kultur och konflikter under en kritisk period då lokalsamhällets lojalitet gentemot den svenska centralmakten Undersökningen behandlar även de komplicerade relationerna och maktstrukturerna i lokalsamhället. Fokus riktas mot huruvida det fanns grupper eller sociala skikt i lokalsmhället som kan anses varit drivande i denna konfrontation med den svenska militärstaten. En underliggande fråga handlar om denna konflikt kan haft något att göra med de gamla danska undersåtarnas relation till den nya svenska statsmakten.
Summary in Swedish: Utskrivningen av båtsmän 1710 formades till en protestaktion, som på flera andra platser i riket vid denna tid. Undersökningen visar att det finns fog för att anta att utskrivingen vid detta tillfälle drabbade bönder och åbor som tidgare klarat sig genom att utse drängar och andra till båtsmän. Undersökningen visar också hur en lokal eller regional stuktur för beslutsfattande och samverkan i politiska frågor såg ut. En struktur som den svenska militärmakten försökte tränga in i och oskadliggöra. Lokalsamhällets maktordning ställdes mot den centrala ordningen.
Subject: The Humanities\History
Keywords: politisk kultur, lokalsamhälle, interaktion, identitet, tidigmoderns tid, båtsmän, utskrivning
Edit