Förvaltning och medborgarskap i förändring

Document type: Collection/Anthology
Proceeding: No
Peer reviewed: No
Title: Förvaltning och medborgarskap i förändring
Translated title: Ongoing Change in Public Administration and Citizenship- Established Practice and Critical Perspectives
Year: 2010
Pagination: 310
Editor: Katarina Lindblad-Gidlund, Annelie Ekelin, Sara Eriksén, Agneta Ranerup
ISBN: 9789144055626
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: annelie.ekelin@bth.se, sara.eriksen@bth.se
Language: Swedish
Abstract: The aim of this book is to contribute to the development of a dialogue between ongoing research and established practice in the area of e-administration. Just as established practice consists of many different established practices within the public sector , researchers who are interested and involved in the area of e-administration also represent a number of different perspectives and academic disciplines. Our ambition has been to present several different perspectives and understandings related to the ongoing process of change, a charting of where Swedish research in the field stands today. The themes dsicussed from a critical perspective are: The Citizen's Space for Action, Space for Design Action, Space for Action Concerning Regulation and Leadership and finally Providing Space for a Multitude of Interpretations and Roles.
Summary in Swedish: E-förvaltning, dvs offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, medborgares och myndigheters vardag. Trots att det idag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågeående förändringsprocessen. Boken vill bidra till en begreppsutveckling och har också till syfte att stimulera dialogen mellan praxis och forskning utifrån olika perspektiv och förståelser.
Subject: Human Work Science\Participatory Design
Computer Science\Effects on Society
Business Administration\Information
Keywords: E-government, Citizenship, Informatics
Note: Studentlitteratur http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=33411-01&csid=66&mp=4918
Edit