Applied Health Technology – a New Research Discipline at Blekinge Institute of Technology

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Ewy Olander, Lina Nilsson
Title: Applied Health Technology – a New Research Discipline at Blekinge Institute of Technology
Translated title: Tillämpad hälsoteknik - ett nytt forskningsämne
Conference name: IRIS 32 ( Inforamtion Systems Research Seminar in Scandinavia
Year: 2009
City: Molde, Norway
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ewy.olander@bth.se, lina.nilsson@bth.se
Language: English
Abstract: Since spring 2008 is Applied Health Technology a new research discipline at Blekinge Institute of Technology. The discipline has been developed in collaboration between the School of Health Science and the School of Technology. In the general syllabus for third-cycle (doctoral research) studies in Applied Health Technology underlines the value of multidisciplinary as well as interdisciplinary research, focusing on how Caring and Nursing Sciences, Public Health Science and Clinical Medical Science, can be linked to research areas in technology. The formation of research teams and third-cycle programs are in progress. Applied Health Technology corresponds to increasing national and international stated societal needs of technology development in health promotion and prevention efforts as well as in health care and social services.
Summary in Swedish: Sedan våren 2008 har Blekinge Tekniska Högskola ett nytt forskningsämne i Tillämpad hälsoteknik. Ämnet har utvecklats i samarbete mellan Sektionen för hälsa och Sektionen för teknik. I den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Tillämpad hälsoteknik understryks värdet av såväl mångvetenskaplig som tvärvetenskaplig ansats med fokus på hur vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och klinisk medicin kan förenas med forskningsområden inom teknik. Uppbygganden av forskargrupper och forskarutbildning pågår. Tillämpad hälsoteknik svarar mot ett alltmer, nationellt och internationellt uttalat samhällsbehov av teknikutveckling inom såväl hälsofrämjande och förebyggande insatser som inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Keywords: inter-discipline collaboration, third-cycle-studies, doctoral studies, health technology
Edit