Lars Höglund AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen
Title: Lars Höglund AB
Type of publication: case study
Year: 2004
Editor: Stefan Huber
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Lars Höglund AB, ett svenskt företag som producerar plåtdetaljer för bl.a. medicinsk teknologi, livsmedels- och telekommunikationsindustri, växte kontinuerligt efter det att bolaget blev självständigt 1993. För att bibehålla tillväxten och säkra sin position på den nationella marknaden beslöt företagsledningen att man i samarbete med kompetensnätverket proDesign skulle genomföra det s.k. ”Lean Production”-programmet för att höja kompetensen hos personalen. Denna metod utvecklades ursprungligen i ett japanskt bilföretag för arbete med montering vid löpande band, men fick stor framgång även i andra industrier under 1980-talet. ”Lean Production” har exempelvis uppmärksammats mycket inom IT-området. Konceptets grundtanke är att engagera personalen i rutiner som sparar pengar och arbetstid utifrån en lista med specifika regler.
Enligt Lars Höglund AB har investeringen i personalutveckling via proDesign gett mycket goda resultat. Företaget kunde efter att ha använt programmet i endast sex månader spara över en miljon kronor. Ledningen måste nu se till att upprätthålla personalens entusiasm för projektet även i framtiden.
Summary in Swedish: Det största bekymret som Tage Andersson har inför framtiden är att den entusiasm som personalen hittills visat inte kommer att hålla i sig. – Just nu – och kanske ett tag framöver – går det ju mycket bra. Men det kommer säkert att inträffa en dvala någon gång, menar han. Då gäller det att hitta aktiviteter som håller andan uppe. Ledningen planerar därför dels att bjuda in föredragshållare som ska ge nya infallsvinklar i det pågående utvecklingsarbetet, dels att besöka viktiga kunder med hela personalen. – På det viset kan vi visa för våra medarbetare hur produkten kommer till användning och vilken kvalitet den måste ha för att duga i slutprodukten. Då ökar man också förståelsen för helhetsprocessen. Kundkontakten är generellt viktig för Lars Höglund AB och man var under november 2004 med på ELMIA, norra Europas största och viktigaste underleverantörsmässa. I detta sammanhang kommer man också att i samarbete med IVF genomföra ett kort seminarium om arbetet med ”Lean Production”. För att kunna möta framtidens marknad har man anslutit sig till diverse nätverk och program. Förutom de redan omnämnda IUC och IVF ingår Lars Höglund AB även i nätverket ”proDesign” och man hoppas att man där kan diskutera olika strategier och genomföra en (internationell) omvärldsanalys. – Arbetet med ”Lean Production” har varit en enorm succé för Lars Höglund AB, säger Tage Andersson avslutningsvis. Men denna framgång beror till stor del på att vi tillåtit en stor öppenhet i vårt företag och att personalen alltid stått på företagets sida. Detta är också något han framhäver som särskilt viktigt för andra företag som vill genomföra en liknande förändring: – Det måste finnas ett genuint intresse för att gå in och ändra på företagets struktur, dvs. det måste finnas en kultur av öppenhet och förändringsvilja i företaget. Det handlar då både om ett förtroende mellan ledningen och de anställda och mellan medarbetarna. Annars blir det väldigt tungt.
Subject: Business Administration\Management Control
Business Administration\Organization
Keywords: Lean production, personalutveckling
Edit