Svenska Magnet Fabriken AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: Svenska Magnet Fabriken AB
Type of publication: case study
Year: 2004
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Svenska Magnet Fabriken AB i Hallstahammar är ett av Sveriges ledande företag inom produktion och utveckling av magnetprodukter. Sedan starten 1992 har företaget främst fungerat som underleverantör, men idag befinner sig företaget i en omdaningsprocess. Katalysator i denna utveckling har varit ett utbildningsprogram inom elektroteknik, som genomfördes i samarbete med kompetensnätverket TekniQ. Under utbildningens gång föddes tankar på utveckling av en unik lyftapparat som senare omsattes i verklighet. Lyftapparaten (”Multilyft”) framställdes tillsammans med några av Mälardalens högskolas designstudenter och presenterades nyligen på den Tekniska Mässan. Produktens framgång har varit stor: Förutom att ha vunnit det ”Stora Embeddedpriset” har Svenska Magnet Fabriken AB redan kunnat märka av en stor efterfrågan på produkten. Ledningen funderar nu på att förverkliga flera av sina produktidéer. Detta innebär dock till viss del en omstrukturering, från ett leverantörs- till ett kunskapsföretag och ställer andra krav på företaget.
Summary in Swedish: Magnus Gustafsson betonar att man har många idéer inför framtiden. – Det är klart att ”Multilyfts” framgång har gett mersmak. Vi kan tänka oss att utveckla även andra idéer som vi haft, men inte vågat omsätta tidigare. Däremot är det mindre klart hur SMF kommer att handskas med försäljningssituationen. – Egentligen är vi inte rustade för att både tillverka och sälja ”Multilyften” i en större skala. Vi har egentligen alltid varit underleverantörer och inte arbetat mot en slutkund. Det skulle innebära produktion, marknadsföring, distribution, service etc. För närvarande har vi inte kapacitet till detta. Peter Krantz menar att SMF håller på att utvecklas från ett underleverantörsföretag till ett kunskapsföretag som erbjuder tekniska lösningar där magnetkomponenter ingår. Han ser också att utbildningen har haft stor effekt på förändringen: – Utbildningen med TekniQ har satt fart på denna utveckling och har – som jag uppfattar det – mest fungerat som inspirationskälla. Nu ska företaget gå vidare med förverkligandet av nya projekt. En annan insikt som SMF har fått under utbildningen med TekniQ är att man inte kommer att fördjupa sig alltför mycket i elektronikutvecklingen. I stället kommer sådana tjänster att köpas från andra underleverantörer. Detta betyder i sin tur att beställarkompetensen måste höjas, och Magnus Gustafsson menar att det redan kan märkas på SMF. Själva utbildningsprojektet avslutades i slutet av år 2003. Men det finns fortfarande täta band mellan TekniQ och SMF. TekniQ fungerar som ”bollplank” för de nya idéerna och även andra frågor som t.ex. marknadsföring och företagsutveckling. Både Peter Krantz och Magnus Gustafsson är väldigt nöjda med samarbetet. – Vi har verkligen trivts bra ihop, säger Krantz avslutningsvis. Gustafsson håller med och tillägger: – Det har verkligen varit intressant och nyttigt att gå dessa kurser. Vi fattades ingenting.
Subject: Business Administration\Organization
Business Administration\Management Control
Keywords: magnetprodukter, utbildningsprogram, kunskapsföretag
Edit