Konsten att dra åt samma håll - en rapport om Råslätt i Jönköping

Document type: Researchreport Non-BTH
Author(s): Eva Öresjö
Title: Konsten att dra åt samma håll - en rapport om Råslätt i Jönköping
Year: 2006
Publisher: SABO
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: eva.oresjo@bth.se
Language: Swedish
Abstract: I många miljonprogramsstadsdelar runt om i Sverige arbetar de kommunala bostadsbolagen aktivt för att öka attraktiviteten och förbättra boendevillkoren för invånarna. Ett exempel är stadsdelen Råslätt i Jönköping, där Bostads AB Vätterhem är en stor och betydelsefull fastighetsägare. I det EU-finansierade forskningsprojektet Restate lyfts Råslätt fram som ett positivt exempel på hur man genom ett långsiktigt och gränsöverskridande arbete kunnat vända utvecklingen och skapa framtidstro bland de boende.
I rapporten beskrivs det arbetssätt som utvecklats av bostadsföretaget och de olika kommunala förvaltningarna i samarbete med de lokala aktörerna i stadsdelen. En slutsats är att för att nå resultat krävs ett långsiktigt och träget arbete där det gäller att hitta sitt eget språk.
Summary in Swedish: Bostadsförvaltning, storskaliga bostadsområden, bostadsförnyelse
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Spatial Planning\Housing
Spatial Planning\Local Planning
Note: SABO Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag i samarbete med Jönköpings kommun och Bostads AB Vätterhem SABO, Box 474, 101 29 Stockholm
Edit