Spelet om 3G - en förstudie av mastfrågan

Document type: Researchreports
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Lars Emmelin, Ingmarie Söderblom
Title: Spelet om 3G - en förstudie av mastfrågan
Translated title: The 3G game - a pilot study of the mast issue
Series: Research Report
Year: 2002
Issue: 7
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Spatial Planning (Institutionen för fysisk planering)
Dept. of Spatial Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/eng/ifp/
Authors e-mail: lars.emmelin@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Utbyggnaden av 3G-systemets fysiska infrastruktur kan ses som ett spel med tre huvudaktörer: operatörerna, staten och kommunerna. Staten har delat ut licenser med mycket ambitiösa krav på täckning och utbyggnadstakt. Operatörerna, å sin sida, har ett intresse av den utbyggnad som ger bäst ekonomi och marknadsposition, vilket inte nödvändigtvis innebär att de har ett intresse av vare sig den hastighet eller täckningsgrad de själva drivit fram i skönhetstävlingen. Kommunerna ska slutligen handlägga ansökningarna om bygglov från operatörerna; kraven på utbyggnadshastighet är här ett uppenbart problem. Utbyggnaden av infrastrukturen för 3G-systemet är principiellt intressant långt utöver de konkreta planerings- och miljöproblemen. Den illustrerar hur ?hållbar utveckling? hanteras i praktiken. Teknik och utvecklingsoptimismen har inte på något påvisbart sätt balanserats mot miljöintressen. I 3G är dessa avvägningar flyttade ned till kommuner och länsstyrelser. Besluten om 3G illustrerar det strategiska beslutsfattandets centrala dilemma: avvägningen mellan ?att våga och att väga?. Nyckelord: 3G, UMTS, bygglov, miljöprövning, infrastruktur
Subject: Spatial Planning\Environmental Management
Telecommunications\General
Keywords: UMTS, 3G, third generation mobile, strategic decision making, building permits, SEA, EIA
URN: urn:nbn:se:bth-00196
Edit