När Östdanmark blev Sydsverige, Integration, interaktion och identiteter

Document type: Bookchapters
Full text:
Author(s): Karl Bergman
Title: När Östdanmark blev Sydsverige, Integration, interaktion och identiteter
Translated title: When eastern Denmark became southern Sweden, Integration, interaction and identities
Book: Vid gränsen, Integration och identitet i det förnationella Norden
Year: 2006
Volume: 10
Pagination: 132-160 (145-154)
Editor: Harald Gustafsson, Hanne Sanders
ISBN: 91-7061-017-7
Publisher: Centrum för Danmarksstudier, Lunds Universitet
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Artikeln behandlar tidigmoderna identiter och integration i ljuset av ett modernt forskningsläge som växt fram som en kritik av ett äldre forskningsläge där de nationella föreställningarna haft företräde. De empiriska exemplen utgörs av Skåne Halland och Blekinge vid skiftet av rikstillhörighet efter freden i Roskilde 1658. I antologin ingår artiklar på svenska, danska, norska och engelska.
Summary in Swedish: Artikeln pesenterar en rad tolkningar som visar hur svårt det är att upprätthålla en nationell tolkning av de östdanska provinsernas integration i det svenska riket. Olika grupper i samhället mötte den nya statsmakten på olika sätt och våld var inte det allenarådande i umgänget mellan invånarna och makten. Interaktion mellan parterna var snarare ett framträdande drag fram till perioden kring 1680. Efter 1680 förändrades förhållanden för alla invånare i et svenska riket.
Subject: The Humanities\History
Keywords: Interaktion, Identitet, integration, tidigmodern tid, konglomeratstat
Edit