Miljöregler - hinder för utveckling och god miljö?

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Lars Emmelin, Peggy Lerman
Title: Miljöregler - hinder för utveckling och god miljö?
Translated title: Environmental regulation - an obstacle to development and good environment?
Series: Research Report
Year: 2004
Issue: 9
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Spatial Planning (Institutionen för fysisk planering)
Dept. of Spatial Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/eng/ifp/
Authors e-mail: lars.emmelin@bth.se
Language: Swedish
Abstract: The report examines environmental assessment and permit systems, planning etc to evaluate the conflict between the planning- and permit systems and development.
Summary in Swedish: Rapporten är resultatet av ett förprojekt för att undersöka konflikten mellan miljöprövning och fysisk planering på den ena sidan och utveckling på den andra. Följande områden tas upp: miljökonsekvensbedömning, Natura 2000, regeringsprövning, planeringen av infrastrukturen för 3G systemet, EUs vattendirektiv, miljösanktioner samt miljökvalitetsmålen.
Subject: Spatial Planning\Environmental Assessment
Spatial Planning\Environmental Management
Spatial Planning\Local Planning
Keywords: environmental assessment, spatial planning, environmental permit, 3G, water directive, Natura 2000
URN: urn:nbn:se:bth-00250
Edit