The Brains behind the Enigma Code Breaking before the Second World War

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Elisabeth Rakus-Andersson
Title: The Brains behind the Enigma Code Breaking before the Second World War
Translated title: Hjärnorna bakom Enigmas avkodning före utbrottet av andra världskriget
Book: Mathematics and War
Year: 2003
Pagination: 83-102
Editor: Bernhelm Boos-Bavnbek, Jens Hoyrup
ISBN: 3-7643-1634-9
Publisher: Birkhäuser-verlag
City: Basel-Boston-Berlin
URI/DOI: 000187552000003
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Health, Science and Mathematics (Institutionen för hälso- och naturvetenskap)
Dept. of Health, Science and Mathematics S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihn/
Authors e-mail: Elisabeth.Andersson@bth.se
Language: English
Abstract: The German Enigma encoding machine and the contributions of famous cryptologists who broke it, are still topics, which fascinate both scientists and general public. After the monarchy of Kaiser Wilhelm II fell, the Weimar republic came into being, and the idea of equipping the armed forces with machine ciphers already found realization in 1926. The German cipher machine, called Enigma, alarmed the general staffs of neighbouring countries, especially Poland and France. This work intends to describe the efforts of cryptanalysts who solved the mystery of Enigma during the 30-ties before the beginning of the war.
Summary in Swedish: I 1900-talets historia var den tyska koderingsmaskinen “Enigma” en av de mest mystiska gåtorna. Artikeln berättar om den spännande historia som följer på en upptäckt av avkodningssystemen av Enigmas chiffer. Inte många vet att det var tre unga polska matematiker som redan 1933 löste koden med hjälp av matematiska metoder, inte minst kombinatorik. I denna skrift kan vi finna inte bara den historiska beskrivningen av fakta utan också ett utdrag av den matematiska lösningen. De historiska företeelser som gällde avslöjandet av kodering omfattar perioden mellan 1928–1939.
Subject: Human Work Science\Work Practice
Keywords: Enigma, the German decryptment section in Poland 1928-1939, cooperation Poland-France, the Polish Enigma as the gift for the allies
Edit