Gränslandet : Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion

Document type: Miscellaneous
Author(s): Karl Bergman
Title: Gränslandet : Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion
Translated title: Borderland: From the peace in Roskilde to Maastricht. An historical reflection.
Type of publication: Artikel i pdf-format
Year: 2005
ISBN: LIBRIS-ID:10123915
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. Mathematics and Science (Sektionen för teknik – avd. för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Artikel: Gränslandet : Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion"
Rötter och Vingar 2005, Blekinge Museum
7 s pdf-format
Subject: The Humanities\History
Note: www.roskildefreden.org
Edit