Femte Dimensionen - en lärmodell som förenar forskning, utbildning och "tredje uppgiften".

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Monica E Nilsson, Berthel Sutter
Title: Femte Dimensionen - en lärmodell som förenar forskning, utbildning och "tredje uppgiften".
Translated title: Fifth Dimension - a learning model that unites research, education, and the "the third mission"
Book: Interaktiv forskning - för utveckling av teori och prarktik
Year: 2002
Pagination: 135-148
Editor: Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström och Örjan Widegren
ISBN: 91-7045-637-2
Publisher: Arbetslivsinstitutet
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: (*** Master error ***)
*** Master Error ***
+46 455 38 50 00
*** Master error ***
Authors e-mail: monica.e.nilsson@bth.se, berthel.sutter@bth.se
Language: English
Summary in Swedish: Ett exempel på nya samarbetsformer mellan högskola och det omgivande samhället kallad "Femte Dimensionen" redovisas. Poängen är att den så kallade tredje uppgiften inte är något vid sidan av forskning och undervisning, utan är något integrerat, något som kan berika såväl undervisning som forskning.
Subject: Business Administration\Organization
Human Work Science\Work Practice
Education\General
Keywords: Lärandemiljö, Högskolans tre uppgifter
Note: Den artikel som här publiceras i databasen är en version som i bearbetat skick utgör bokkapitlet.
Edit