Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

Document type: Researchreports
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Gunilla Albinsson, Kerstin Arnesson, Marina Jogmark
Title: Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter
Series: Research Report
Year: 2005
Issue: 8
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: gunilla.albinsson@bth.se, kerstin.arnesson@bth.se, marina.jogmark@bth.se
Language: English
Summary in Swedish: Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.
Subject: Sociology\General
Keywords: Mångfald
URN: urn:nbn:se:bth-00294
Edit