Förändringsinitiativ i bostads- och arbetsområden i Norrköping och Växjö

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Maria Erlandsson, Susanne Henriksson
Title: Förändringsinitiativ i bostads- och arbetsområden i Norrköping och Växjö
Series: Research Report
Year: 1998
Issue: 10
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: anders.tornkvist@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: Detta är en arbetsrapport inom forskningsprojektet Planering för arbetstillfällen och förnyelse
i arbets- och bostadsområde. Forskningsprojektet syftar till att dokumentera, analysera
och utvärdera förändringsprocesser i bostads- och arbetsområden med avseende på
konflikter och samverkan mellan lokala initiativ och centrala intressen. Den praktiska
och teoretiska bakgrunden till projektet redovisas i projektbeskrivningen (Törnqvist,
1997).
Projektet är finansierat av Svenska Kommunförbundet och ingår i dess FoU-program
Medborgardeltagande och lokala initiativ. Projektet, som skall vara avslutat 1999, ingår
tillsammans med andra forskningsprojekt, med bitr professor Eva Öresjö som ansvarig, i
forskningsområdet Stadsstruktur och förortsförnyelse vid institutionen för Fysisk Plane-ring
och Byggteknik.
Den första etappen av forskningsprojektet har genomförts under hösten 1997 med studier
av vardera ett arbetsområde och ett bostadsområde i Norrköping resp Växjö, där olika
förnyelseinitiativ har studerats och analyserats. Arbetet har i Norrköping genomförts
på halvtid av Susanne Henriksson och i Växjö på heltid av Maria Erlandsson och dokumenteras
i denna arbetsrapport som ett underlag för fortsatt analys. Avsikten är att motsvarande
material även skall insamlas i två områden i Jönköpings kommun.
Maria Erlandsson och Susanne Henriksson svarar för redovisningen av sina studier i resp
Växjö och Norrköping. Maria Erlandsson har gjort den slutliga sammanställningen och
Fredrik Andersson har med datorstöd gjort layout och andra redigeringsarbeten fram till
tryckfärdig rapport.
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Keywords: Norrköping, Växjö, bostadsområden, arbetsområden, förändringsprocesser
URN: urn:nbn:se:bth-00100
Edit