Rock City AB – Musiclink AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: Rock City AB – Musiclink AB
Type of publication: Case study
Year: 2004
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Sedan musikfestivalens etablering har ett musikindustri- och utbildningscentrum börjat växa fram i Hultsfred. Karaktäristiskt är att näringsidkare möter konsertarrangörer och studenter inom media kommer i kontakt med webbutvecklare. Samarbetsprojektet mellan de olika företagen, institutionerna och föreningarna i Hultsfred har även fått stöd från olika offentliga och privata bidragsgivare, som t.ex. KK-stiftelsen, Hultsfreds kommun och Regionförbundet. Projektet har fått namnet ”Rock City” (eller ”Kreativa mötesplatsen för musik- och upplevelseindustrin Hultsfred”) och anses som okonventionellt och innovativt i sitt arbetssätt, men dock mycket framgångsrikt.
Ett av företagen som på grund av sina ägarförhållanden knutits till den ”kreativa mötesplatsen” i Hultsfred är Musiclink, ett teknik- och webbföretag som erbjuder framför allt internetlösningar och undervisning inom medierelaterade ämnen. Företaget förfogar över hög expertkompetens och har börjat etablera sig som en viktig aktör i branschen.
Summary in Swedish: Ett problem som Musiclink möter då och då är att man främst arbetar event- och säsongsbetonat och att det blir många avbrott i en mer kontinuerlig arbetsprocess. Inför framtiden hoppas företaget kunna få in större projekt som man kan arbeta med under en längre tid. I så fall skulle det även vara tänkbart att företaget anställer fler medarbetare. – Det skulle inte vara några problem att växa med 150-200 %, menar Johansson. Men det är lite för splittrat hos oss i dagens läge och då är det lite svårt att fokusera. Därför är det också svårt att växa på ett naturligt sätt. För Ingegerd Alatalo står det dock klart att Musiclink är ett bra exempel på ett företag med en okonventionell, men mycket effektiv kompetensutveckling. – Musiclink förfogar över en mycket hög kompetens med utmärkta utvecklingsmöjligheter. Det visar också det faktum att Musiclink-företaget har börjat förhandla med en stor teleoperatör. Dessutom är företaget en stöttepelare i hela samarbetsprojektet ”Rock City” i Hultsfred.
Subject: Business Administration\Organization
Business Administration\Marketing
Keywords: musikindustri, konsertarrangör
Edit