Det finns inga skadedjur (Satellit)

Document type: Journal Articles
Article type: Review
Popular science: Yes
Peer reviewed: No
Author(s): Birgitta Rydhagen
Title: Det finns inga skadedjur (Satellit)
Translated title: Satellite: There are no vermins
Journal: Tidskrift för genusvetenskap
Year: 2011
Issue: 4
Pagination: 99-102
Publisher: Tema Genus
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: birgitta.rydhagen@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Inom diskussionen om hållbar utveckling i miljörörelsen och inom den posthumana, nymaterialistiska och teknovetenskapliga feminismen är vi idag ivriga att utforska mångfalden, både inom mänskligheten och i ekosystemen, och vi söker efter sätt att förstå sammanhangen mellan de biologiska och de sociala livsvillkoren. Detta är precis vad Elin Wägner sammanfattar i sitt slutkapitel i boken Väckarklocka.
Summary in Swedish: Det avslutande kapitlet i Elin Wägners bok Väckarklocka (1941) målar upp framtidsvisioner om hållbara samhällen där samverkan och gemenskap är grunden. Nutida feministiska författare betonar också samverkan, både mellan människor och med andra arter, som avgörande för jordens fortlevnad. Tystnad, ren luft och goda grannar ses då som nu som visioner om ett gott liv. Till detta lägger Wägner liksom nutida feminister jämställdhet mellan kön såväl som global jämlikhet och rättvisa.
Subject: Feminist Technoscience Studies\General
Keywords: Elin Wägner, Molnfödelse, ekofeminism
Note: The text is an invited comment; a so called "satellite" comments to a classic text that appears in each number of the journal.
Edit