Glimakra Akvamatik AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: Glimakra Akvamatik AB
Type of publication: Case study
Year: 2004
Editor: kss@bth.se
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Language: Swedish
Abstract: Abstract: Office furniture company Glimakra Akvamatik AB, with its base in Glimåkra/Southwest Sweden, underwent several steps of technical improve-ment in order to maintain its competitive position in the Swed-ish/Scandinavian market. The furniture branch was hit by a sat-ration of the market in the beginning of this decade. This change was mainly due to and ran parallel with the drastic decline of the IT-market.
Glimakra’s overall strategy has been continuous investment in new technologies followed by marketing research: Primarily investing in re-search of sound absorption, the administrative board decided to intensify their marketing activities by employing academic assistance in order to pro-duce an objective documentation of the effects of their screen systems. Throughout the tests specific prerequisites were applied in order to copy an authentic office situation. When companies start to invest more in their busi-nesses again Glimakra hopes to regain a considerable part of their market for office furniture in Scandinavia.
Summary in Swedish: Glimakra har idag en mycket stark profil inom ljudabsorptionstekniken och produktionen av liknande möbler. – Vi kör ganska hårt med denna inriktning. Vi tror och hoppas på att den teoretiska och praktiska kunskapen som vi skaffat oss under de gångna åren och vår fortlöpande forskning inom ljudabsorberande material ger oss ett mycket bra utgångsläge när konjunkturen vänder. Målet är förstås att kunna expandera igen, vilket inte är särskilt orimligt att anta. – Personligen tror jag att behovet av och kraven på sunda arbetsplatser kommer att öka. Ta till exempel det växande antalet långtidssjukskrivna. Det är svårt att tänka sig att alla dessa människor fuskar. Det är nog delvis våra arbetsplatser som gör oss sjuka. Jag menar inte bara stressen och den allt större arbetsbelastningen. Det gäller även själva miljön vi arbetar i. Det är förstås påfrestande att behöva jobba i buller eller med oljud i bakgrunden, framför allt när det pågår mer eller mindre oavbrutet. Därför tror jag att vårt företags inriktning ligger i tiden. Arbetsgivarna förstår att de måste göra någonting åt sina arbetstagares situation. Även personalen har blivit medveten om sin situation och har börjat säga ifrån. De vill helt enkelt ha en bättre arbetsmiljö.
Subject: Business Administration\Management Control
Business Administration\Marketing
Business Administration\Organization
Keywords: Strategy, Office furniture company, technical improvement
Edit