Saving the world (techno)scientifically. Sustainable development and engineering education.

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Birgitta Rydhagen
Title: Saving the world (techno)scientifically. Sustainable development and engineering education.
Translated title: Att rädda världen på (tekno)vetenskaplig väg. Hållbar utveckling och utbildningen av civilingenjörer.
Book: Travelling thoughtfulness - feminist technoscience stories for Christina
Year: 2010
Pagination: 151-166
Editor: Pirjo Elovaara, Johanna Sefyrin, May-Britt Öhman, Christina Björkman
ISBN: 978-91-7459-094-4
Publisher: Umeå University
City: Umeå
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: birgitta.rydhagen@bth.se
Language: English
Abstract: Engineering is an important force in the building of society. Engineers are identified as problem solvers, but also criticized for causing new problems due to a narrow focus on technology. Feminist theorists as well as researchers within sustainable development have called for a more democratic and accountable practice among engineers, in order to cater for widespread societal and environmental risks as well as moral questions of technological innovations. The introduction of sustainable development has been introduced by the Swedish government into the school system at all levels and specifically in higher education of engineers. Engineering education has a potential to prepare future engineers for engagement in societal aspects to a higher degree, but this requires a more integrated education program where values and discussions are integrated in courses.
Summary in Swedish: Ingenjörskonst och tekniska lösningar på samhällets olika problem har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Ingenjörer betraktas som problemlösare, men anklagas samtidigt för att bidra till nya problem genom sitt snäva tekniska synsätt. Feministiska forskare liksom forskare inom fältet hållbar utveckling ställer krav på mer demokratiska och ansvarsfulla arbetssätt för att hantera de ökade sociala och miljömässiga risker som den moderna tekniken för med sig. Hållbar utveckling har introducerats i det svenska utbildningssystemet på alla nivåer, inklusive högre utbildning. Särskilt framgår att civilingenjörer bär ansvar för att sträva efter hållbar utveckling. Utbildningen av civilingenjörer är idag inte särskilt inriktad mot att hantera samhällets problem ur ett bredare perspektiv, även om det skulle vara både möjligt och önskvärt. Istället reproduceras ofta den snäva synen på tekniska lösningar inom utbildningarna.
Subject: Feminist Technoscience Studies\General
Sustainability\General
Keywords: engineering education, sustainability, technoscience
Edit