Göteborgs översiktsplan 2008

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Gunnar Nyström
Title: Göteborgs översiktsplan 2008
Translated title: Göteborg's Comprehensive plan 2008
Journal: Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
Year: 2008
Volume: 62
Issue: 6
Pagination: 19-23
ISSN: 0032-0560
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: gunnar.nystrom@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Göteborg's most recent comprehensive plan was drawn up 2005-2008 with an exhibition about it last spring. Almost 400 pages long, it shows a great deal of confidence. Aiming to go from the industrial city to the city of knowledge, Göteborg looks slotted to be the winner in the new economic geography. The document contains complexity without being heavy and keeps steadfastly on the comprehensive level. The plan is also a result of extensive consultation, and several statements show the occurrence of debate among the municipal representatives. Göteborg has gained strength to stake out its new future as a continuous city rather than an agglomeration of smaller boroughs. As a large group project exploring a vision for Göteborg, the 2008 Comprehensive Plan is excellent.
Summary in Swedish: Göteborgs fyrahundra sidor långa översiktsplan skvallrar om ett gott självförtroende. Med inriktning att gå från industristad till kunskapsstad tycks Göteborg bli vinnare i den nya ekonomiska geografin. Man strävar efter ett sammanhängande stadslandskap snarare än de små stadsdelarnas stad. Handlingarna innehåller komplexitet utan att bli tungläst och håller sig stadigt på en översiktlig nivå. Den perfekta staden finns inte, för det vore resultat av autokrati. Men som ett stort grupparbete över en göteborgsvision är Översiktsplan 2008 är riktigt bra.
Subject: Spatial Planning\Regional Planning
Keywords: Översiktlig planering, fysisk planering
Edit