Application of the stochastic fluid flow model for bottleneck identification and classification

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Author(s): Markus Fiedler, Kurt Tutschku
Title: Application of the stochastic fluid flow model for bottleneck identification and classification
Translated title: Tillämpningen av den stokastiska flödesmodellen för identifikation och klassificering av flaskhalser
Conference name: 2003 Design, Analysis, and Simulation of Distributed Systems (DASD 2003)
Year: 2003
Pagination: 35-42
ISBN: 1-56555-266-0
Publisher: The Society for Modeling and Simulation International
City: Orlando, FL
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Telecommunications and Signal Processing (Institutionen för telekommunikation och signalbehandling)
Department of Telecommunications and Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Authors e-mail: markus.fiedler@bth.se
Language: English
Abstract: Network performance management is facing the challenge of provisioning advanced services with stringent delay and throughput requirements. For this reason, shortage of network capacity implying delay or loss, so-called bottlenecks, have to be identified and to be classified. The latter tasks imply the need for tractable analytical performance models. We identify the stochastic fluid flow model, which is based on bit rates and its statistics, as a possible candidate
of being capable of describing qualitative behaviour of bottlenecks. In this work, we show how total and individual bit rate statistics at the output of a bottleneck are calculated via the stochastic fluid flow model.
From this, we deduce some general behaviours and classification criteria for bottlenecks.
Summary in Swedish: Den (inom teletrafikteorin välkända) flödesmodellen används för att beskriva konsekvenserna av en flaskhals på dataströmmar som passerar den: hastighetsstatistiken förändras beroende på typen av flaskhalsen och tvärtrafik. Flödesmodellen visar sig vara mycket lämpligt att bekriva fenomenerna. Nyckelord: Internet, flaskhals, flödesmodell, prestanda, management, hastighetsstatistik
Subject: Telecommunications\Fluid Flow Models
Telecommunications\Modelling of Bursty Traffics
Keywords: Bottleneck identification, bit rate statistics, stochastic fluid flow model, network performance management
Edit