Logical graphs - how to map mathematics

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Author(s): Håkan Lennerstad
Title: Logical graphs - how to map mathematics
Translated title: Logiska grafer - att synliggöra matematikens logik
Journal: International Journal of Mathematics Education
Year: 1996
Volume: 27
Issue: 3
Pagination: 87-92
ISSN: 0044-4103
Publisher: Taylor & Francis
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Telecommunications and Mathematics (Institutionen för telekommunikation och matematik)
Dept. of Telecommunications and Mathematics S-37179 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Authors e-mail: hln@bth.se
Language: English
Abstract: A logical graph is a certain directed graph with which any mathematical theory or proof can be presented - its logic is formulated in graph form. Compared to the usual narrative description, the presentation usually gains in survey, clarity and precision. A logical graph formulation can be thought of as a detailed and complete map over the mathematical landscape. The main goal in the design of logical graphs is didactical: to improve the orientation in a mathematical proof or theory for a reader, and thus to improve the access of mathematics.
Summary in Swedish: En logisk graf är en form av riktad grad med vilken vilken matematisk teori eller bevis kan presenteras. Dess logik formuleras i grafform. Jämfört med en vanliga narrativa beskrivningen, vinner presentationen vanligen i överblick, klarhet och precision. Det huvudsakliga målet är didaktiskt: att göra det lättare för en läsare att orientera sig i en teori eller i ett bevis.
Subject: Education\General
Mathematics\Discrete Mathematics
Keywords: logic, graph
Edit