From equal opportunities to gender awareness in strategic spatial planning. Reflections based on Swedish experiences.

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Anita Larsson
Title: From equal opportunities to gender awareness in strategic spatial planning. Reflections based on Swedish experiences.
Translated title: Från jämställdhet till genusmedvetenhet i strategisk fysisk planering. Reflektioner baserade på svenska erfarenheter.
Journal: Town Planning Review
Year: 2006
Volume: 77
Issue: 5
Pagination: 507-530
ISSN: 0041-0020
Publisher: Liverpool University Press
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: anita.larsson@zeta.telenordia.se
Language: English
Abstract: The Swedish government aims to mainstream the policy of equal opportunities into all policy areas, including spatial planning. This paper draws on the key findings of a research project on good planning practice, based on a survey and in-depth interviews, to investigate achievements and good examples in this area. The good examples turned out to be few and instead a number of shortcomings were found. This can be partly explained by the inherent limitations of the concept of equal opportunities. The aim of the paper is, therefore, to demonstrate why and how an alternative approach, based on a combination of feminist theory and planning theory, must and can be developed to mainstream equal opportunities into spatial planning.
Summary in Swedish: Svensk jämställdhetspolitik föreskriver att jämställdhetsmålen skall integreras inom alla politikområden, så även fysisk planering. Artikeln utgår från resultatet av ett forskningsprojekt, baserad på en enkät och intervjuer, i syfte att finna goda exempel av jämställdhetsintegrering i planeringen. Det goda exemplen visade sig vara få, istället fann vi ett antal tillkortakommanden. Denna situation kan delvis förklaras av begränsningar i det politiska begreppet jämställdhet. Syftet med denna artikel är att visa på såväl varför som hur ett alternativt förhållningssätt, baserat på genusteori och planeringsteori, måste och kan utvecklas för att kunna uppfylla det politiska målet om jämställdhetsintegrering. samhällsplanering, strategisk planering,jämställdhet, genusperspektiv
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Regional Planning
Keywords: strategic planning, equal opportunities, gender perspective
Edit