Modulation spaces of non-standard type and pseudo-differential operators

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Joachim Toft
Title: Modulation spaces of non-standard type and pseudo-differential operators
Translated title: Viktade modulationsrum och pseudodifferentialoperatorer
Series: Research Report
Year: 2003
Issue: 1
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Health, Science and Mathematics (Institutionen för hälso- och naturvetenskap)
Dept. of Health, Science and Mathematics S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihn/
Authors e-mail: joachim.toft@bth.se
Language: English
Abstract: We prove that the most usual modulation spaces of
non-standard type may be obtained in a canonical way from the
corresponding modulation spaces of standard type. We use the results
to get inclusions between certain modulation spaces and Besov spaces,
and for proving continuity properties in pseudo-differential
calculus.
Summary in Swedish: I skriften behandlas allmänna kontinuitetsfrågor för viktade modulationsrum. Många av resultaten följer av en karakteriseringsegenskap, vilken möjliggör att man kan överföra problem så att man har att göra med oviktade modulationsrum. I sista delen av arbetet används det hela för att visa vissa kontinuitetsegenskaper inom pseudodifferentialkalkylen.
Subject: Mathematics\Analysis
Keywords: Modulation spaces, Pseudo-differential operators, Weyl calculus
URN: urn:nbn:se:bth-00214
Edit