Friluftsliv och naturturism i kommunal planering - delresultat från en webbaserad enkätundersökning våren 2008

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Lena Petersson Forsberg
Title: Friluftsliv och naturturism i kommunal planering - delresultat från en webbaserad enkätundersökning våren 2008
Translated title: Outdoor recreation and nature tourism in spatial planning- results from a web based survey spring 2008
Series: Research Report
Year: 2009
Issue: 3
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: lena.peterssonforsberg@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Om, hur och i vilken grad friluftslivets och naturturismens intressen beaktas i den kommunala fysiska planeringen har varit huvudfokus för denna undersökning. Resultaten visar att en övervägande majoritet av kommunerna använder möjligheterna att utöva friluftsliv och naturturism som argument i sin marknadsföring men i avvägningen mot andra samhällsintressen är det inte alltid självklart att friluftslivet blir vinnare.

Resultatet från enkäten visar att friluftslivets och naturturismens intressen synliggörs i mycket olika grad i kommunernas fysiska planering. Att friluftslivet och naturturismen är mindre synligt i den fysiska planeringen behöver inte med automatik betyda att det faktiska utfallet för medborgarnas möjligheter att utöva friluftsliv är dåligt. Många kommuner jobbar aktivt med projekt som syftar till att säkerställa och förvalta naturområden intressanta för friluftslivet. I kommuner där det råder eller kommer att råda exploateringstryck eller andra hot mot naturområden är det dock önskvärt att friluftslivet får en hög status redan i planeringsskedena. Detta för att om möjligt stå starkare i avvägningen mot andra samhällsintressen.
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Tourism
Spatial Planning\Environmental Management
Keywords: Fysisk planering, kommunal planering, friluftsliv, naturturism
Note: Publicerad i forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, rapport nr 8. ISBN 978-91-86073-1 Länk: http://www.friluftsforskning.se/forskning/nyheter/arkiv/nyrapportfriluftslivochnaturturismikommunalplanering.5.71552e2411fa881a5cb80003555.html
URN: urn:nbn:se:bth-00442
Edit