Extracting information about domain structure from DAML+OIL encoded ontologies into UML

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Ludwik Kuzniarz, Miroslaw Staron, Erik Hellman
Title: Extracting information about domain structure from DAML+OIL encoded ontologies into UML
Translated title: Kunskapsutvinning av domänstrukturer från DAML+OIL kodade ontologier
Series: Research Report
Year: 2002
Issue: 2
Editor: Miroslaw Staron
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Software Engineering and Computer Science (Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap)
Dept. of Software Engineering and Computer Science S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/eng/ipd/
Authors e-mail: mst@bth.se
Language: English
Abstract: The report presents and elaborates on the details of knowledge acquisiton process from ontologies into domain models. It identifies the knowledge about the domain structure which already exist in form of ontologies, and it also gives the justification why is this knowledge important from domain models perspective. The general idea along with the detailed description and implementation of the process is presented. As the process is based on various XML based technologies, these are shown and described. A small example is introduced for depiction of the practical usage of the method.
Summary in Swedish: Denna rapport presenterar och går igenom detaljerna för processen av insamling kunskap från ontologier till domän modeller. Den identifierar kunskapen om en domänstrukturen som redan existerar i form av ontologier, och visar även varför denna kunskap är viktig ur ett domän-modells perspektiv. Den övergripande idén tillsammans med en detaljerad beskrivning och implementation av processen presenteras. Då processen är baserad på olika XML-tekniker så går vi även igenom dessa. A enkelt exempel används för att visa det praktiska användandet av metoden.
Subject: Software Engineering\General
Keywords: UML, DAML+OIL, Software Development Process, Ontology
URN: urn:nbn:se:bth-00198
Edit