Spatial Adaptive Channel Equalisation in a S-UMTS System

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Jörgen Nordberg, Sven Nordholm, Abbas Mohammed
Title: Spatial Adaptive Channel Equalisation in a S-UMTS System
Translated title: Spatial Adaptive Kanalutjämning i ett S-UMTS system
Series: Research Report
Year: 1998
Issue: 20
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Signal Processing (Institutionen för signalbehandling)
Dept. of Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se/isb/isb_en.html
Authors e-mail: Jorgen.Nordebrg@its.hk-r.se
Language: English
Abstract: This report will present the beamformer concept and different equalisation methods, and investigate their suitability and performance in an electromagnetically crowded, hostile condition such as that encountered in a Satellite Universal Mobile Telecommunication System (S-UMTS).
The different beamforming and equalisation schemes to be presented in this report are:
- Linearly constrained minimum variance beamformer
- General sidelobe canceller (GSC)
- Spatial Filter - GSC
- Adaptive Spatial Lest-Mean-Square (LMS) equalisation
- Adaptive Spatial Constant Modulus Algorithm (CMA)
equalisation
- Symbolrate equalisation
- Fractionally spaced (oversampling) equalisation
Summary in Swedish: Nästa generations telefoni-system, som nu är under utveckling, har arbetsnamnet " Satellite Universal Mobile Telecommunication System " (S-UMTS). S-UMTS förväntas klarar olika typer av informationstjänster som tal, bild och data. Därför kommer det att krävas att systemet ska kunna klarar av mycket högre data-överföringshastigheter än vad dagens system, typ GSM, klarar av. För att klara av detta och kunna hålla denna högre överföringshastighet med god kvalitet på informationstjänsterna behövs det någon typ av kanal-utjämnare som kan motverka kanalens (luftens, reflektioner från berg, byggnader o.s.v.) påverkan på den överförda signal. I denna rapporten kommer olika kanal-utjämnings metoder att presenteras och att undersökas om de kan användas i ett S-UMTS system.
Subject: Signal Processing\General
Keywords: S-UMTS, Spatial Equalisation, Blind equalisation, Beamforming, Fractionally Spaced Equalisation
URN: urn:nbn:se:bth-00096
Edit