En samhällsekonomisk utvärdering av Verköprojektet

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Håkan Dahlquist, Sune Håkansson
Title: En samhällsekonomisk utvärdering av Verköprojektet
Translated title: A Cost-Benefit Analysis of the Verkö Project
Series: Research Report
Year: 1998
Issue: 9
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Computer Science and Business Administration (Institutionen för datavetenskap och ekonomi)
*** Error ***
+46 455 780 00
*** Error ***
Authors e-mail: hakan.dahlquist@ide.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: Rapporten omfattar en samhällsekonomisk bedömning av Karlskrona kommuns investering i en ny färjeterminal på Verkö. Bedömningen har gjorts med hjälp av en av författarna konstruerad modell för att beräkna konsumenternas betalningsvilja för en färjeförbindelse mellan Karlskrona och Gdynia. Rapporten inbegriper en samhällsekonomisk, företagsekonomisk och kommunalekonomisk kalkyl över färjeförbindelsen och investeringen, samt de fördelningseffekter som detta medför.
Subject: Economics\Macro Economics
Keywords: Samhällsekonomisk analys, Samhällsekonomisk kalkyl, Hamn, Ekonomiska effekter, Fördelningseffekter, Cost-Benefit analysis, CB-analysis, Port, Economic effects
URN: urn:nbn:se:bth-00116
Edit