Research by subject - The Humanities: History


TitleAuthor
Blekinge - gränslandets politiska geografiBergman, Karl
Blekinge i det danska riketBergman, Karl
Breed and ”Booze”, naval demand and early modern productionBergman, Karl
Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.Bergman, Karl
Erövrade danska provinser. Rum, erfarenhet och identitetBergman, Karl
Ett buller i Blekinge – protesterna mot utskrivningarna av båtsmän till Stora nordiska kriget.Bergman, Karl
Gränslandet : Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektionBergman, Karl
Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna SkåneBergman, Karl
Längs Lyckebyån i östra Blekinge under olika epokerOlsson, Katarina
Macklean som ekonomSøilen, Klaus Solberg
Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70Bergman, Karl
När Östdanmark blev Sydsverige, Integration, interaktion och identiteterBergman, Karl
Pest, produktion och politisk kultur, studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historiaBergman, Karl
The Plague, crises and interaction between military and civilian in the early 18th century Sweden, the case of Karlskrona.Bergman, Karl
Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut Bergman, Karl
Prövbarhet och relevans: Om minimikrav, optimumnormer och historieforskningens interna etiska kodNorrlid, Ingemar
Recension: Sven Larssons När hallänningarna blev svenskar.Bergman, Karl
Skogen, lokalsamhället och makten i 1500- och 1600-talens BlekingeBergman, Karl
Övergångsproblematiken ur ett regionalt perspektivBergman, Karl