Research Reports published at Blekinge Institute of Technology

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

Research reports 2012

Hung Tran
Numerical Results on the Delay Performance of Cognitive Radio Networks for Point-to-Point and Point-to-Multipoint Communications

Research report 2012:06

Jan Björkman, Pirjo Elovaara, Eva Fredriksson, Björn Stille, Berthel Sutter
FoU vid MAM (3) : I närkamp med "tredje uppgiften"

Research report 2012:05

Håkan Lennerstad
The n-Dimensional Stern-Brocot Tree

Research report 2012:04

Annelie Virveus, Ewy Olander, Thomas Eggers
"Småprat" är inget hälsosamtal : en modell för att implementera hälsosamtal med stöd i motiverande samtal

Research report 2012:03

Håkan Lennerstad, Constanta Olteanu
Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan : empiri och analys

Research report 2012:02

Thomas Hansson
FOU vid MAM (2) : Pedagogisk praktik, teoribildning och forskning

Research report 2012:01

Edit