Research by type - Monographs


TitleAuthorYear
20 svenska fallstudier för SMFSolberg Søilen, Klaus; Huber, Stefan2006
Introduction to differential equationsIbragimov, Nail H.; Al-Hammadi, A.S.A.2006
Nonlinear Acoustics through Problems and Examples (in Russian)Rudenko, Oleg; Gurbatov, Sergey; Hedberg, Claes2006
A practical course in differential equations and mathematical modelling - classical and new methods, nonlinear mathematical models, symmetry and invariance principlesIbragimov, Nail H.2006
The Role of Universities in Regional Innovation Systems – A Nordic PerspectiveNilsson, Jan-Evert (editor)2006
Selected works. Volume 1Ibragimov, Nail H.2006
Selected works. Volume 2Ibragimov, Nail H.2006
Envariabelanalys, idéer och kalkylerLennerstad, Håkan2005
Friluftsliv och turism i Fulufjället. Före - efter nationalparksbildningen.Fredman, Peter; Friberg, Lisa Hörnsten; Emmelin, Lars2005
Introduction to the private and public intelligenceSolberg Søilen, Klaus2005
Introduktion till programvaruutvecklingWohlin, Claes2005
Planering och förvaltning för friluftsliv - en forskningsöversiktEmmelin, Lars; Fredman, Peter; Sandell, Klas2005
A Practical Course in Differential Equations and Mathematical Modelling : Classical and New Methods, Nonlinear Mathematical Models, Symmetry and Invariance Principles. 2nd EDIbragimov, Nail H.2005
Pseudo Random Signal Processing: Theory and ApplicationZepernick, Hans-Jürgen; Finger, Adolf2005
Fuzzy Modelling in Medical Diagnosis and Appreciation of Drug ActionRakus-Andersson, Elisabeth2004
Lie group analysis: Classical HeritageIbragimov, Nail H.2004
A practical course in differential equations and mathematical modelling: Classical and new methods, nonlinear mathematical models, symmetry and invariance principles. 1st Ed.Ibragimov, Nail H.2004
Strategic Leadership towards SustainabilityRobèrt, Karl-Henrik; Broman, Göran; Waldron, David; Ny, Henrik; Byggeth, Sophie; Cook, David; Johansson, Lena; Oldmark, Jonas; Basile, George; Haraldsson, Hördur V.2004
Computational EngineeringBroman, Göran2003
Optimal Computer CombinatoricsLennerstad, Håkan; Lundberg, Lars2003
Genusforskning inom teknikvetenskapen - en drivbänk för forskningsförändringTrojer, Lena2002
Regionala innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversiktNilsson, Jan-Evert; Uhlin, Åke2002
Serier och transformerLennerstad, Håkan; Jogréus, Claes2002
Theory of Nonlinear Acoustics in FluidsEnflo, Bengt; Hedberg, Claes2002
Large Scale Housing Estates in Northwest Europe: Problems, Interventions and ExperiencesKrantz, Birgit (editor); Öresjö, Eva (editor); Priemus, Hugo (editor)1999
Journeys, Myths and the Age of Travel:
Joseph Conrad’s Era
Hansson, Karin (editor)1998
Tillitskrisen - Om tillit, misstro och kontroll i det framväxande informationssamhälletStevrin, Peter1998
Vem bestämmer - om medborgarinflytande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojektet.Birgersson, Tommy; Gynnerstedt, Kerstin; Öresjö, Eva1998
Att vända utvecklingen : kommenterad genomgång av aktuell forskning om segregation i boendetÖresjö, Eva1996
The Unstable Manifold. Janet Frame´s Challenge to DeterminismHansson, Karin1996

Previous | Next