Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robert Svärd; David Junker , pp. 27. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Robert Svärd, David Junker
svard.robert@gmail.com, junker.david@gmail.com
Titel / Title: Soundtrack till Ont blod
Abstrakt Abstract:

Denna slutreflektion beskriver arbetet med att designa soundtracket till filmen Ont blod, en novellfilm som spelades in på Gotland hösten 2010 av Andersson/Wilén produktion. Vårt arbete har varit postproduktionen av allt ljud, inklusive musikkomponering. Syftet med arbetet var att testa och jämföra de två metoder av surroundmixning (direct/ambient och direct-sound all round) för film som Holman (2008) beskriver, för att sedan välja den som passar vår produktion bäst.

Reflektionen är skriven i två delar. Den första delen handlar om produktionen i sin helhet och om projektplanen. Vi går sedan in på arbetsprocessen och beskriver utförligt varje del av arbetet inklusive tillämpningen av de två metoderna för surroundmixning. I den andra delen av reflektionen för vi in
våra egna tankar, både gemensamma och individuella, om de övergripande bitarna av arbetet. Vi reflekterar också över resultaten av de två metoderna för surroundmixning, och varför valet blev direct-sound all round.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: soundtrack, ljuddesign, filmmusik, surroundljud

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kc7b9
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/29/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson, Patrik Vörén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kc7b9.pdf (208 kB, öppnas i nytt fönster)