Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pontus Hörberg; Håkan Nilsson; Andreas Tuvesson , pp. 49. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2003.

The work

Författare / Author: Pontus Hörberg, Håkan Nilsson, Andreas Tuvesson
mda00pho@student.bth.se, mda00hni@student.bth.se, mda00atu@student.bth.se
Titel / Title: Sara skolkar: Ett mobilt frånvarorapporteringssystem
Abstrakt Abstract:

This bachelor thesis portray a project where the main task were to develop a computer based system prototype for handling of absence report at the upper secondary school af Chapman in Karlskrona. The project has been conducted in cooperation with students from the university programs software engineering and information economy at Blekinge Institute of Technology. Our task as MDA-students have been to survey the process of absence report of today through field studies and give a proposal of a graphical user interface which later were developed by the software engineers. The thesis also handles the cooperation with other students from other university programs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna kandidatuppsats beskriver arbetet i ett projekt där målet var att ta fram en datorbaserad systemprototyp för hantering av frånvarorapportering på gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona. Projektet har utförts i samarbete med studenter från högskoleprogrammen programvaruteknik och informationsekonomi på Blekinge Tekniska Högskola. Vår uppgift som MDA-studenter har varit att kartlägga dagens arbetsprocess kring frånvarorapporteringen genom fältstudier på skolan samt ge ett förslag på det grafiska gränssnitt som sedan utvecklades av programvaruteknikerna. Uppsatsen behandlar även hur det är att samarbeta med studenter från andra högskoleprogram.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Design, grafiskt användargränssnitt (GUI), mock-up, ”quick and dirty”-etnografi, kommunikation, handdator

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara, Bo-Krister Vesterlund
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Karlskrona kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapportfinal22003-06-17.pdf (1400 kB, öppnas i nytt fönster)