Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

My Olsson , pp. 52. TKS/Medieteknik, 2006.

The work

Författare / Author: My Olsson
my_olsson1@hotmail.com
Titel / Title: Konstskolan
Översatt titel / Translated title: Artschool
Abstrakt Abstract:

Abstract

I have made a Website called ”Art school” for Liljevalchs art Gallery, Culture administration in Stockholm and Culture school in Stockholm.
It is with scholarship from these that this Website has been possible.
The work whit the “Art school” started in the autumn of 2005 and ended in May 2006 on distance from Stockholm towards Blekinge technology school in Karlshamn.

The Webb place is for the general public, but most for people who have interest in art and for those how want to learn more painting in different mediums. This Websites I name: oil, watercolour, acrylic, coal, gouache, and graphite. On each one of these mediums you’ll get to know about their history, what technique they have, what sort of material you need, practise and tip. All the paintings under practise and techniques have I been painting and drawing, then the paintings have been photographed during the process so you can se the structure.
I rented a photo gallery in Stockholm where I could bring all the art material and photograph with a good light, then I have build a photo studio in my home.
After that I have worked whit creating a good design that fits the purpose and whit a belonging logotype.
The building of the Website has been time-consuming but amusing.

I have worked with the program Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop CS and Illustrator CS.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Sammanfattning

Jag har gjort en webbplats som heter ”Konstskolan” för Liljevalchs konsthall, kulturförvaltningen i Stockholm och kulturskolan i Stockholm. Det är med stipendier från dessa som webbplatsen blivit möjlig.
Arbetet med konstskolan påbörjades hösten 2005 och avslutades i Maj 2006 på distans ifrån Stockholm mot Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn.

Webbplatsen är till för allmänheten, men framförallt för konstintresserade och de som vill veta mer om hur det går till att måla i olika medier. På webbplatsen tar jag upp medierna: olja, akvarell, akryl, gouache, kol och blyerts. På var och en av dessa medierna får man reda på dess historia, vad det finns för tekniker, vad för material man behöver, övningar och tips.
Alla tavlor under övningar och teknik har jag målat och ritat, sedan har tavlorna blivit fotograferade under processens gång så att man kan se och förstå uppbyggnaden.
Jag hyrde en fotostudio i Stockholm där jag kunde ta med allt konstnärsmaterial och fotografera för bästa ljus, sedan har jag även byggt upp en fotostudio i hemmet.
Därefter har jobbet varit att skapa en design som passar ändamålet och en tillhörande logotyp.
Uppbyggnaden av webbplatsen har varit tidskrävande men rolig.

Jag har framförallt använt mig av programmen Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop CS och Illustrator CS.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Konstskolan, Olja, Akvarell, Gouache, Akryl, Kol, Blyerts, Miljö, Konst, Penslar, Stafflier, Liljevalchs, Kulturförvaltningen, Kulturskolan, Flash

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i gestaltning och i digitala medier
Registreringsdatum / Date of registration: 08/25/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
johan.claesson@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Liljevalchs Konsthall
Anmärkningar / Comments:

my_olsson1@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_konstskolan_my_olsson.pdf (1065 kB, öppnas i nytt fönster)