Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josefin Carlsson; Madeleine Johansson , pp. 140. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2005.

The work

Författare / Author: Josefin Carlsson, Madeleine Johansson
jocb01@student.bth.se, majp02@student.bth.se
Titel / Title: Att täcka en obekant yta med Spanning Tree Covering, Topologisk Täckande Algoritm, Trilobite
Översatt titel / Translated title: Covering an unknown area with Spanning Tree Covering, Topologisk Täckande Algoritm, Trilobite
Abstrakt Abstract:

Det har blivit mer och mer vanligt med ny, datoriserad teknik i hemmen. Fler människor har ett allt stressigare liv och inte längre samma tid att ta hand om det egna hemmet. Behovet av en hjälpande hand med hushållsarbete har blivit allt större. Tänk själv att komma hem från jobbet eller skolan och så har golvet blivit skinande rent utan att Ni knappt har behövt göra någonting! Det finns idag flera olika robotar på marknaden för detta ändamål. En av dessa är den autonoma dammsugaren, som är det vi inriktat vår uppsats på. I huvudsak är uppsatsen inriktad på mjukvaran, som kan användas i en autonom dammsugare. Vi har valt att titta närmare på två stycken sökalgoritmer, som kan användas av autonoma mobila robotar, exempelvis en autonom dammsugare, som har i uppdrag att täcka en hel obekant yta. Dessa algoritmer är Spanning Tree Covering (STC) och ”A Topological Coverage Algorithm”, också kallad ”Landmark-based World Model” (fritt översatt till Topologisk Täckande Algoritm, TTA). Vi har också undersökt hur ett av Sveriges största märken på marknaden för autonoma dammsugare, nämligen Electrolux Trilobite ZA1, klarar sig i test. Vi har även analyserat testet med Trilobiten och jämfört detta med antaget beteende hos Trilobiten ifall den hade varit implementerad med sökalgoritmerna STC eller TTA. Hur fungerar sökalgoritmerna? Hur kan en autonom dammsugare hitta på en hel obekant yta? Hur beter sig Electrolux Trilobite ZA1? Täcker de alla en obekant yta? Är de effektiva?

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence

Nyckelord / Keywords: Autonom dammsugare, Spanning Tree Covering (STC), Topological Covering Algorithm, Topologisk Täckande Algoritm (TTA), Electrolux Trilobite ZA1, navigering, lokalisering, autonoma mobila robotar, artificiell intelligens, artificiella neurala nätverk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jenny Lundberg
jlu@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_jocb01_majp02.pdf (7321 kB, öppnas i nytt fönster)