Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna E.T. Scott MSE-2004-06, pp. 33. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Hanna E.T. Scott
pt00hsk@student.bth.se
Titel / Title: A Balance between Testing and Inspections - An Extended Experiment Replication on Code Verification
Översatt titel / Translated title: Balans mellan Testning och Inspektioner
Abstrakt Abstract:

An experiment replication comparing the performance of traditional structural code testing with inspection meeting preparation using scenario based reading. Original experiment was conducted by Per Runeson and Anneliese Andrews in 2003 at Washington State University.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: En experiment-replikering där traditionell strukturell kod-testning jämförs med inspektionsmötesförberedelse användandes scenario-baserad kodläsning. Det ursprungliga experimentet utfördes av Per Runeson och Anneliese Andrews på Washington State University år 2003.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Inspections, Testing, Scenario-based Reading, structural testing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Claes Wohlin
claes.wohlin@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Per Runeson, Anneliese Andrews and Claes Wohlin

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis_hannascott.pdf (326 kB, öppnas i nytt fönster)