Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Lidholm Torslanda , pp. 59. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Andreas Lidholm
Titel / Title: Torslanda Utveckling Möjligheter Konflikter
Översatt titel / Translated title: Torslanda Expansion Potential Conflicts
Abstrakt Abstract:

Examensarbete/D uppsats 20 poäng programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Hisingen, Torslanda, Hjuvik, Öckerö, Trafikplanering, New Urbanism, Analys, LUS, Trädgårdsstad, Trafiknätsanalys, Fördjupad översiktsplan, Trygghet och säkerhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
Anmärkningar / Comments:

Andreas Lidholm
Glasmästaregatan 6E
412 62 GÖTEBORG

031 183553
0702 507597