Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Lilja , pp. 40. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Fredrik Lilja
thelilja33@hotmail.com
Titel / Title: Avanglarion
Abstrakt Abstract:

Detta är min reflektion av mitt kandidatarbet 2008. Här finns beskrivet mitt arbete samt mina tankar kring det 15 veckor långa kandidatarbetet som resulterade i ett koncept för en helt ny fiktiv värld. Här förklarar jag mina orsaker till hur världen ser ut samt beskriver varför jag valde detta ämne inom denna utbildning. Förutom självaste reflektionen innehåller även dokumentet en förklaring av arbetsprocessen med hjälp av veckoreflektioner från varje arbetsvecka. Dokumentationen innehåller även källförteckning samt en ordlista.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Värld, spelvärld, filmvärld, bokvärld, Avanglarion, berättelser, historia, miljöer, Word.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
joel.hakalax@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Blekinge Institute of Technology
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: frld05_slutreflektion_avanglarion.pdf (324 kB, öppnas i nytt fönster)