Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Brink; Jennie Grudd , pp. 52. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Jenny Brink, Jennie Grudd
jennybrink@hotmail.com, jenniegrudd@hotmail.com
Titel / Title: Kamerametoden - en nyckel till mobila användare
Översatt titel / Translated title: Kamerametoden - a key to mobile users
Abstrakt Abstract:

Hur kan mobila användare studeras? Frågan blir allt mer aktuell i samband med att vi människor i större utsträckning blir mobila och därmed också använder mobila artefakter som en del av vardagslivet. Denna fråga är framförallt aktuell för de företag som utvecklar denna typ av artefakter. Vi har under detta kandidatarbete samarbetat med ett företag som dagligen ställs inför denna typ av frågor, och vi kommer i denna rapport behandla utvecklingen av en metod för att studera just mobila användare. Att studera användarna är naturligt, då det är de som är nyckeln till vilka tjänster och artefakter som just de har användning för. Vår metod influeras av tankar från den etnografiska traditionen och har utvecklats genom en studie av ungdomar i gymnasieålder och deras vardag. Ungdomarna har gett oss inblick i sina liv genom att fotografera och berätta kring dessa fotografier under seminarier som kontinuerligt genomförts under studien.

Vi har valt att ha ett brett perspektiv under studien för att få en helhetsbild av de studerade ungdomarnas liv. Utifrån den ansenliga mängd information vi inhämtat genom att studera ungdomarna, har vi tagit fram en design av en funktion till mobilt användande av intresse för dessa ungdomar. Vår metod, som vi valt att kalla Kamerametoden, kan alltså med fördel användas vid framtagning av en design utifrån den inblick som fås i den studerades liv.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Etnografi, fotografier, "Kamerametoden", mobila användare, seminarier, "TellMe", ungdomar.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo Helgeson, Kari Rönkkö
bo.helgeson@bth.se, kari.ronkko@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Symbian AB
Anmärkningar / Comments:

Jenny Brink: 0733 56 50 94
Jennie Grudd: 0708 61 38 18