Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Olofsson; Alexander Persson; Johan Persson; Joakim Persson BTH-IMA-EX--2001/C-02--SE, pp. 163. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Marcus Olofsson, Alexander Persson, Johan Persson, Joakim Persson
Titel / Title: Fällbar ROPS med tak/FOPS
Översatt titel / Translated title: Foldable ROPS/FOPS
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Svedala Compaction Equipment AB. Examensarbetets primära mål var att reducera höjden på ROPS tillhörande asfaltvält CC 422. En sänkning medför ett friare vägval och billigare transporter. Hittills har vägvalet påverkats av broar, viadukter
och andra hinder.

Med hjälp av riktlinjer från Svedala Compaction Equipment AB och Fredy Olssons modell för integrerad produktutveckling togs kriterier fram, vilka användes vid bedömning av olika lösningsförslag. Utvärderingen resulterade i att två av de tio ursprungliga förslagen gick vidare till nästa steg i produktutvecklingsprocessen - primärkonstruktion.

Primärkonstruktionen inleddes med vidareutveckling av de två
principförslagen. Med detta som beslutsgrund gjordes därefter ett val av vilket förslag som skulle gå vidare i primärkonstruktionen. Förslaget ?Sänkning rakt ned? valdes för vidare utveckling. Höjden regleras med hydraulik och för att låsa ROPS:en i uppfällt läge används sprintar.

Resultatet av den nya konstruktionen ger en möjlighet att sänka ROPS:ens höjd med 500 mm vid transport av välten. Den fällbara ROPS:en kommer att kosta ca. 18 000 kr.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This examination project is produced in co-operation with Svedala Compaction Equipment AB. The main goal for the project was to reduce the height of the ROPS on the CC 422 asphalt-roller. The reduced height provides a more free choice of roads for transportation of the asphalt-roller.
So far have bridges, viaducts and other obstacles affected on the choice of roads.

With guidelines from Svedala Compaction Equipment AB and Fredy Olsson?s model of concurrent engineering criteria were defined. These criteria were used in the grading of the different principal solutions. An evaluation resulted in a reduction of solutions from ten to two. These two solutions were to be more developed in the next face in the project ? the primary face.

The primary face started with a further development of the solutions. This was followed by a decision were ?Sänkning rakt ned? was chosen for further development. The adjustment of the height is performed by hydraulics. The height-lock is performed by cotters.

The new design of the ROPS provides a possibility of reducing the transport-height with 500 mm. The new ROPS will roughly estimated cost about 18 000 SEK.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: ROPS, FOPS, Fällbar, Transport, CC 422, Dynapac, Asfalt, Vält

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Tingskull, Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Svedala Compaction Equipment AB