Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Jönsson; Madeleine Hermann HK/R-IMA-EX--1997/D-01--SE, pp. 54. Dept. of Mechanical Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Anders Jönsson, Madeleine Hermann
anders.jonsson@ima.hk-r.se madeleine.hermann@ima.hk-r.se
Titel / Title: Static Characteristics of Flexible Bellows
Översatt titel / Translated title: Statiska egenskaper hos flexibla bälgar
Abstrakt Abstract:

Theoretical expressions for stiffness and maximum stress were determined for axial, bending and torsion load by using a combination of analytical, statistical and finite element calculations. Experimental verification showed very good agreement.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: De flexibla bälgarna ingår som en viktig komponent i avgassystem och utsätts för extrema belastningar. P.g.a. problemen med flexibla bälgar inom fordonsindustrin har bälgarnas statiska egenskaper undersökts.Uttryck för styvhet och max spänningar för axiella, böjande och vridande laster har tagits fram och verifierats med mätningar. Dessa uttryck kan ligga till grund för en analys av de dynamiska egenskaperna hos bälgarna.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Static characteristics, Flexible, Bellows, Stiffness, Stress, Experimental verification

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master programme in Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Broman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Mechanical Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: AP Parts Torsmaskiner Technical Center AB